Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi
Pagina de start · PRACTIC EKOTUR · Galerie foto · Legături pe Internet · Arhivă · Contact20 Noiembrie 2018
Meniu
Pagina de start

PRACTIC EKOTUR

Galerie foto

Legături pe Internet

Descărcări

Contact

Informaţii utile
Consiliul de administraţie
Comisia de calitate (CEAC)
Prezentare școală
Resurse umane
Resurse materiale
Traseul profesional
Documente generale
Buget și achiziții publice

Elevi
Orar 2018-2019 Corp A, Corp B
Grafic IP 2018-2019
Oferta educațională 2018-2019
Rezultate la olimpiade și concursuri
Consiliul elevilor
Școala Altfel
Bani de liceu

Firme de exerciţiu
FIRMA DE EXERCIŢIU - CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ

F.E. BEAUTY SCIENCE4 YOU S.R.L.

F.E. WORKING ANT. S.R.L.

F.E. ESCAPAR TOUR S.R.L.

F.E. MAGIC SPORT S.R.L.

F.E. WORLD STORIES S.R.L.

F.E. PHOENIX TOUR S.R.L.

F.E. RAINBOW EVENTS S.R.L.


Contact
Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi

Adresa: str. Milcov, nr. 11, Iaşi
Cod: 700580
Tel/Fax: 0232-245778
Mail: economic.turism[at]yahoo.com
Web: www.gsetis.ro

Vremea în Iaşi

Teachers for an open vocational school

Proiect de mobilitate a profesorilor în cadrul programului Erasmus+
”TEACHERS FOR AN OPEN VOCATIONAL SCHOOL”

Perioada de derulare a proiectului: 5.10.2015-4.10.2016.
Perioada de desfășurare a mobilității: 17-23 aprilie 2016.
Partenerul unic: ADC College din Londra, Marea Britanie.

   Scopul proiectului ”Teachers for an open vocational school” este acela de a întări dimensiunea europeană a educaţiei prin promovarea de activităţi de cooperare între Liceul Tehnologic Economic de Turism și ADC College, conştientizarea rolului pe care acest parteneriat îl poate avea în dezvoltarea instituţională a şcolii şi deschiderea acesteia către sistemul european de educaţie. Proiectul oferă posibilitatea profesorilor din școlile participante să lucreze împreună contribuind la dobândirea/îmbunătăţirea competenţelor din domeniul economic, turism și alimentație pe care se axează proiectul şi a celor privind lucrul în echipă, relaţiile sociale, planificarea şi realizarea activităţilor din cadrul proiectului. Utilizarea a cel puţin a unei limbi străine de comunicare în contextul practic oferit de lucrul la proiect, sporeşte motivaţia pentru învăţare şi interesul pentru alte culturi europene. Un rol important în cadrul acestui proiect îl reprezintă contactul direct cu realitatea şcolară şi culturală a instituţiilor partenere.

Obiectivele proiectului:
 • sprijinirea formării profesionale a cadrelor didactice pentru a inova și îmbunătăți calitatea predării, formării și activității în domeniul economic, turism și alimentație prin participarea în cadrul mobilității la activitățile de observare directă la locul de muncă în organizația ADC College;
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice participante ca mijloc de a promova comunicarea mai eficace și mai eficientă în sistemul de învățământ, atât în țară cât și în Europa;
 • creșterea în rândul participanților a gradului de conștientizare și de reacție la diversitatea socială, culturală și lingvistică;
 • o mai mare înțelegere a culturii din Marea Britanie și a sentimentului de cetățean al Uniunii Europene.
 • creșterea atractivității și dimensiunii internaționale a organizațiilor implicate în domeniul educației profesionale;
 • asigurarea unei mai bune recunoașteri a competențelor dobândite în cursul perioadei de formare profesională în străinătate.

     La activitățile proiectului vor participa 8 cadre didactice din cadrul catedrei de specialitate, cu o vastă experiență didactică, preocupate pentru perfecționarea continuă. În cadrul mobilității din perioada 17-23 aprilie 2016, vor beneficia de un schimb de bune practici cu reprezentanții de la ADC College - Londra.

     Achizițiile acumulate de către profesorii participanți pe parcursul acestei mobilități, vor permite dezvoltarea nivelului profesional al acestora care va genera un progres în pregătirea elevilor, contribuind la creșterea ratei de absorbție a acestora pe piața muncii și implicit a nivelului de trai a familiilor de proveniență. Totodată, comunitatea va fi avantajată prin existența unei forțe de muncă bine pregătită, în concordanță cu cerințele europene.

  Echipa de gestiune a proiectului:
 • director prof. dr. Iuliana Țugui;
 • prof. dr. Carmen Cumpăratu;
 • prof. Camelia Andriescu;
 • contabil șef economist Cătălina Slătineanu.

  Anunț selecție cadre didactice

  LISTA BENEFICIARILOR la mobilitatea din cadrul proiectului ”Teachers for an open vocational school!” 17-23 aprilie 2016, Londra:

 • Andriescu Camelia;
 • Apetrei Mona;
 • Cumpăratu Carmen;
 • Dărăbăneanu Georgeta;
 • Giosanu Raluca Paraschiva;
 • Leonte Elena Daniela;
 • Toma Gabriela;
 • Țugui Iuliana.

  MOBILITATE LONDRA, 17-23 aprilie 2016:

 • Programul activităților
 • Vocational Education
  • Training in the UK
 • CLIL
 • Foto
 • Broşura

  GALA PROIECTELOR VET:

 • Foto

 • Noutăți
  Bacalaureat 2019
  Examenul de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor de liceu și învățământ profesional
  Bani de liceu
  Admitere 2018-2019
  Admitere Liceu
  Înscriere clasa a IX-a liceu
  Admitere Învățământ profesional de 3 ani
  Ziua Porților deschise

  Anul școlar 2018-2019
  Inspecții speciale la clasă
  Zilele Școlii
  Corigenţe 2017-2018
  Transferuri 2018-2019
  Mobilitate personal didactic, 2018-2019

  Proiecte
  Concursul Național EUROSCOLA
  Proiectul ROSE
  Erasmus+, Promoting National Identity in European Context through Customs and Traditions
  Erasmus+, Cooperation of European secondary schools to create, apply and disseminate the Open Educational Resources with the use of information and communication technology
  Erasmus+,”TEACHERS FOR AN OPEN VOCATIONAL SCHOOL”
  Erasmus+, Şcoli sustenabile energetic

  Concursuri școlare, Proiecte județene
  Concursul Științe Aplicate
  Proiectul judetean „PROMOVAREA TURISMULUI DURABIL”
  Proiectul „Gândesc, deci evit!”
  Bussines Plan
  Concursul Caravana Ştiinţelor
  Concursul de Biologie ”Grigore Antipa” pentru licee tehnologice şi vocaţionale
  Proiectul regional „Clubul ecologiștilor”
  CONCURS REGIONAL INVESTIGATORI DE MEDIU

  Activităţi 2018-2019
  Activităţile lunii septembrie 2018
  Activităţile lunii octombrie 2018

  Copyright © 2008 - Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi